Jury maakt genomineerden 2017 bekend

 

De jury van de Leidse Vrijwilligersprijs is eruit: de genomineerden voor 2017 zijn bekend! Op donderdag 7 december reikt de jury twee prijzen uit: de Organisatieprijs en de Leidse Vrijwilligersprijs 2017. In beide categorieën maken drie (groepen) vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties kans op de prijzen.

De genomineerden voor de Leidse Vrijwilligersprijs zijn, in willekeurige volgorde:

Rijk van Kommer
Bij de St. Radius helpt Rijk ouderen met het invullen van belastingformulieren. Bij Overrhyn is hij chauffeur voor de dagopvang. Bij St.  de Bloeiende Kip is hij penningmeester en probeert met het bestuur fondsen te werven voor de kinderboerderij Merenwijk. Rijk organiseert ieder jaar een uitje voor de ouderen van de NEM, die vroeger was gevestigd op de Rooseveltstraat. Bij de postzegelverening in Leiden controleert hij de postzegelboekjes.

Ferry Rigault
Ferry zorgt voor muziek bij heel wat mensen. Met zijn gitaar gaat hij regelmatig op bezoek bij Rivierduinen (Endegeest), De Lepelaar en Lorentzhof om daar liedjes te zingen met de bewoners. Op Swetterhage  is hij betrokken bij een wekelijkse muziekactiviteit voor verstandelijk gehandicapte jongeren en volwassenen. Daarnaast is Ferry penningmeester van de stichting Boekenzolder en de stichting Peen&Ui. Deze laatste organiseert maatschappelijk culturele projecten. Als bestuurslid denkt hij ook mee over het beleid van beide stichtingen. Voor Gilde Samenspraak is hij taalmaatje van een jonge Syrische vluchteling waar hij wekelijks afspraken mee heeft. Tot slot is hij ook erg actief in zijn wijk Tuinstad-Staalwijk.

Nick van Buul
Wat doet Nick niet, zou je bijna zeggen. Een greep uit zijn zeer diverse vrijwilligerswerk. Bij de St. Leiden Helpt organiseert Nick een kidsweek. Hij is als EHBO-er voor het Rode Kruis aanwezig bij vele evenementen in de regio. Bij de Leiden Marathon en de Vlietloop Voorschoten plakt hij geen pleisters, maar zet hij zich in als verkeersregelaar. Ook had hij diverse (figuranten)rollen in de herbegrafenis van Diederick van Leyden Gael in 2013, de film Goeie Mie en de 3 oktoberoptocht.  Ook voor 3 oktober is hij al bij dit feest betrokken bij de verkoop van merchandise en ledenwerving voor de 3 October Vereeniging. Bij de LVSL begeleidt hij nieuwe leden bij het filmen van de Scratch Muziekdagen in de Pieterskerk. Nick promoot lezen onder kinderen als ambassadeur van het Kinderzwerfboek, was jarenlang collectant en rayonhoofd voor Kinderhulp en heeft ook nog in de evenementencommissie van de wijkraad Stevenshof gezeten.

De genomineerden voor de Organisatieprijs in willekeurige volgorde:

Sinterklaas-actie geschenken voor Leidse kinderen

Stichting Voor Elkaar Leiden
Deze stichting biedt hulp aan kwetsbare burgers in Leiden e.o. met projecten als SchuldHulpMaatje, JobHulpMaatje, Kidsclub Zuidwest en Serve the City. Er zijn taakomschrijvingen voor de vrijwilligers. Er worden intervisiebijeenkomsten georganiseerd. De vrijwilligers krijgen een driedaagse basistraining en kunnen zich verder bijscholen voor een specialisatie. En er zijn coördinatoren en heldpeskmedewerkers die gemakkelijk benaderbaar zijn voor vragen van de vrijwilligers.

Stichting Jeugddorp
In het Jeugddorp worden iedere zomervakantie door vrijwilligers activiteiten voor kinderen georganiseerd. Het Jeugddorp wordt al 50 jaar georganiseerd, maar vanaf 1 januari 2017 is de organisatie een zelfstandige stichting geworden. De organisatie bestaat geheel en al uit vrijwilligers. De uitvoerende vrijwilligers worden door he bestuur van de stichting zelf begeleid. Er wordt aandacht besteed aan de duidelijkheid van de taken.

Alzheimercafé Leiden e.o.
In het Alzheimercafé Leiden kan iedereen terecht om informatie te krijgen en ervaringen uit te wisselen over dementie. Het maandelijkse Café is vrij toegankelijk voor mensen met dementie, partners, familie, zorgverleners en andere belangstellenden. De organisatie heeft een duidelijk vrijwilligersbeleid waarin een taakomschrijving van de vrijwilligers is opgenomen. De vrijwilligers worden goed begeleid. De vrijwilligers kunnen gebruik maken van landelijke trainingen van Alzheimer Nederland.

De winnaars worden bekend gemaakt tijdens de feestelijke prijsuitreiking in de Burgerzaal van het Stadhuis.