Liedteksten 2019

Traditiegetrouw maakt en zingt Esdor van Elten ieder jaar een lied voor de genomineerde vrijwilligers en organisaties.

Hieronder de tekst voor de genomineerden van 2019.

Tekst: Esdor van Elten
Melodie: Het is een nacht, Guus Meeuwis

Introductiecouplet
Ze doen veel goed, Ze doen hun best
In Leiden noord , Oost, zuid en west
Met grote inzet, het hele jaar
Voor medemensen, Voor elkaar

Stichting Güney, ’t Zuiderkwartier
De Watervrienden, ze zijn hier
Jeffrey Veldt, Anja Massaar
Anneke Fennema, ook dit jaar

Allen zijn genomineerd
Maar wie wordt straks het hoogste geëerd?
En wie ontvangt als eerbewijs
De nieuwste lof: de Toekomstprijs?

Refrein
Een kleine daad
Een groot gebaar
Een stad die maak je
Met elkaar
(Met elkaar)

Hulde aan de
Helden van Leiden
Die steeds weer strijden
mensen verblijden
Klap nu voor de
Helden van Leiden
Die heel bescheiden
Niet voor eer of poen
Steeds iets goeds weer doen

Organisatieprijs

Stichting Güney
Educatie, hulp met taal
Güney biedt dat allemaal
Kunstproject, bemiddeling
Begeleiding en ontwikkeling

Samen werken, bruggen slaan
Altijd klaar voor mensen staan
Voor scholier en voor student
Of als je hulpbehoevend bent

Geschoold, gecoacht, geïnformeerd
Een team gebouwd, geïnspireerd
Zodat je mensen helpen kan
In de geest van Hasan

Leidse Watervrienden
Nederland, een waterland
Belangrijk dat je zwemmen kan
Om dat te leren, ’t hele jaar
Staan Leidse Watervrienden klaar

Instructeurs, en het bestuur
Vrijwillig werkt men, menig uur
Om les te geven, aan groot en klein
Die ook nog eens
Betaalbaar zijn

Capabel zijn zij, opgeleid
Een feestje soms, een kleinigheid
Direct contact, een korte lijn
Samen Watervrienden zijn

Speeltuinvereniging Zuiderkwartier
Uw aandacht voor ’t Zuiderkwartier
Plek van pret, en van plezier
Waar je kunt spelen, haast elke dag
Of je feestje vieren mag

Vrijwilligers die je hier vindt
Speelden hier vaak, zelf als kind
Herinneringen geef je graag
Door aan de kleintjes
van vandaag

Een uitje of, een activiteit
Het comité besteedt veel tijd
En energie, die men graag geeft
Zodat de speeltuin toekomst heeft

Vrijwilligersprijs

Jeffrey Veldt
Als ’t water aan de lippen staat
Staan reddingsbrigade
en zwemschool paraat
Voor beide clubs, past Jeffrey Veldt
Als penningmeester op het geld

Jeffrey levert nooit half werk
Bestuurlijk is hij ook heel sterk
Doet baliedienst ook onderwijl
In ’t Vijfmeibad en in de Zijl

Zit in de commissie facilitair
Jeffrey blijkt een echte ster
Naast al dit werk waar hij in dook
Nog waterhulp-verlener ook

Anja Massaar
Haar inzet kan niet onderschat
Ze is bekend in heel de stad
Met haar Nico, met elkaar
Zet zij zich in
Anja Massaar

Singelloop, Glibbertreel
Sinterklaashuis, ze doet veel
Met de marathon, maakt zij koffie klaar
Voor elke verkeersregelaar

Drie october is haar dag
Dat zij de kraam bemannen mag
Een vrouw die zelden stil eens zit
Met een hart dat klopt, in rood en wit

Anneke Fennema
Vrijwillig is ze, maar een prof
Mat liefde voor textiel en stof
En aandacht voor de mens incluis
Is zij de kracht van ’t Wevershuis

In ’t licht van de geschiedenis
Wil zij dat toegang gratis is
De ‘arme’ historie van de stad
beschouwt zij als een grote schat

Ze legt contact, coördineert
Ze streeft, ze vecht, organiseert
Zoveel doet Anneke Fennema
Dat ‘k denk dat ik veel oversla

Toekomstprijs

Kyra Schuchhard
Ze doet haar dingen, goed en trouw
In Jeugddorp en de huttenbouw
Steekt zij veel zorg en ook veel tijd
En neemt haar verantwoord’lijkheid

Ze doet PR, EHBO
Studentenpanel op ’t MBO
Acceptatie, daar staat zij voor
Biedt vele mensen een luist’rend oor

Ze is nog jong, Kyra Schuchhard
Maar zij maakt nu een vliegende start
Een vrouw die naar het hoogste streeft
Omdat de jeugd ook toekomst heeft