Home

Zonder vrijwilligers zou het leven een stuk saaier zijn. Sportclubs, kerken, culturele organisaties, ze draaien allemaal voor het overgrote deel op vrijwilligers. Maar ook zorginstellingen kunnen nauwelijks zonder de hulp van mensen die zich belangeloos inzetten. De jury van de Leidse Vrijwilligersprijs wil die mensen graag in het zonnetje zetten. Ieder jaar op of rond internationale vrijwilligersdag (7 december) wordt daarom de Leidse Vrijwilligersprijs uitgereikt.

Op woensdag 11 december 2019 kregen De Leidse Watervrienden, Anneke Fennema (Leids Wevershuis) en Kyra Schuchhard (Jeugddorp) een Leidse Vrijwilligersprijs uitgereikt.

Foto’s en verslag 2019
Bekijk hier foto’s van de uitreiking van 2019.

Vrijwilligers van de Leidse lokale omroep Sleutelstad maakten een videoverslag van de uitreiking.

2015
De Leidse Video en Smalfilm Liga maakte een mooi videoverslag van de uitreiking van de Leidse Vrijwilligersprijs 2015: