Co Verhoog

Walter&Co

In 1993 kregen Co en haar man Walter Verhoog samen de allereerste Leidse Vrijwilligersprijs. Kort na de prijsuitreiking overleed Co Verhoog onverwacht. De prijs heeft daarna jaren haar naam gedragen.

Co streed voor een nieuwe wereld, een betere verdeling van de welvaart en een buurt waar het goed wonen is.

Het actievoeren zat Co en Walter Verhoog in het bloed. Ze waren lid van twee bewonersverenigingen en twee bewonerscommissies. Hij maakte een buurtkrant voor Noordrijnevest, zij zat in het overlegorgaan bewonerscommissies. Samen maakten zij zich actief druk over van alles: woningnood, vuilnis, hondenpoep en asielzoekers. Een van hun eerste acties was in 1968 het kraken van huizen aan de Uiterstegracht en Oranjegracht, om de woningen betaalbaar te maken voor mensen met een laag inkomen. Daarna wisten ze van geen ophouden.

Bij de prijsuitreiking zei Walter Verhoog: “Vrijwilligerswerk geeft enorm veel voldoening. Meer nog dan betaald werk”. En: “Iedere andere vrijwilliger had hem mogen krijgen. Die hebben het net zo goed verdiend”. Maar ze vonden het wel “hartstikke leuk”.

(bron: Leidsch Dagblad)