Leidse Vrijwilligersprijs stopt met Aanmoedigingsprijs

De afgelopen vijf jaar werd er speciaal voor jongeren van 18 t/m 27 jaar een Aanmoedigingsprijs uitgereikt. De jury van de Leidse Vrijwilligersprijs heeft echter besloten om deze prijs vanaf 2016 niet meer uit te reiken. Voor jongeren tot 18 jaar reikt de vrijwilligersprijsLeiden_2(kl) f Yvonne KorverGemeente Leiden jaarlijks het Leidse Jeugdlintje uit. De voordrachten die de jury kreeg voor de Aanmoedigingsprijs waren vaak van dien aard dat deze jongeren ook voor de ‘gewone’ Vrijwilligersprijs in aanmerking zouden kunnen komen. Daarom is besloten om  geen speciale Aanmoedigingsprijs meer uit te reiken. Alle vrijwilligers vanaf 18 jaar kunnen voortaan voorgedragen worden voor de Leidse Vrijwilligersprijs. Bij de beoordeling van de voordrachten zal de jury uiteraard rekening houden met het aantal jaren vrijwilligerswerk in relatie tot de leeftijd van de betreffende vrijwilliger.