Genomineerden Leidse Vrijwilligersprijs 2015 bekend

Op woensdag 9 december reikt de jury van de Leidse Vrijwilligersprijs drie prijzen uit: de Organisatieprijs, de Aanmoedigingsprijs (voor jongeren t/m 27 jaar) en de Leidse Vrijwilligersprijs 2015. Dit zijn de genomineerden in de drie categorieën. De winnaars worden bekend gemaakt tijdens de feestelijke prijsuitreiking in de Burgerzaal van het Stadhuis.

Genomineerden Organisatieprijs (in willekeurige volgorde):
– Vereniging Leidse Schooltuinen

Schooltuinen (5)De vereniging bestaat al bijna 90 jaar. Oorspronkelijk gestart onder de naam Vereniging School en Werktuinen heeft de vereniging al die jaren mede kunnen bestaan door de inbreng van de vele vrijwilligers. Mede door hun inbreng hebben duizenden kinderen geleerd hoe groenten en bloemen groeien en bloeien en hebben zij kunnen genieten van het buiten actief zijn. Elk jaar nemen zo’n 650 kinderen van groep 6 van 18 scholen en een paar groepen Buitenschoolse Opvang deel aan een lesprogramma dat 20 lessen van 1 uur per week omvat. De begeleiding en het leren worden uitgevoerd door zo’n 75 vrijwilligers.

– Stichting JES Rijnland

JES School's Cool - Coaching - afsluitingJES Rijnland (Jeugd en Samenleving) helpt ouders en kinderen in kwetsbare thuissituaties en biedt hen concrete ondersteuning op het gebied van opvoeden, aanvullend onderwijs en talentontwikkeling.  JES Rijnland maakt gebruik van 150 vrijwilligers, die zich vrijwel altijd spontaan aanmelden. Zij zijn actief in de verschillende programma’s zoals de Voorlees Express, Zomerschool, School’s Cool, Weekend Klas en Key tot Succes.

– Stichting Gilde Leiden
gidsen van Stichting Gilde Leiden

gidsen van Stichting Gilde Leiden

Het doel van Stichting Gilde Leiden is maatschappelijke activiteiten voor ouderen bevorderen. Dit doet het Gilde door mensen de gelegenheid te geven gids te worden. De 25 gidsen zorgen voor een bijzondere promotie van de stad. Met hun uitgebreide kennis van de de geschiedenis van en bezienswaardigheden in Leiden verzorgen ze wekelijks stadswandelingen, waarbij ze zowel Leidenaars als mensen van buiten de stad vele bijzondere plekken laten zien.

Genomineerden Aanmoedigingsprijs (in willekeurige volgorde):
– Thera Leenman

Thera Leenman-de ZwartThera is vrijwilliger bij EpiCentrum Slaaghwijk, dit staat voor Emancipatie, Participatie en Integratie. Binnen het EpiCentrum wordt gewerkt met de PiëzoMethodiek. Mensen worden in de gelegenheid gesteld om hun talenten en vaardigheden te ontdekken en verder te ontwikkelen. Haar voornaamste taak is het contact leggen en onderhouden met organisaties die zich door de doelstelling van het  EpiCentrum  aangesproken voelen en daaraan willen bijdragen.  En het organiseren van informatiebijeenkomsten.  Daarnaast doet Thera ook mee aan het voorleesproject voor kinderen in groep 4, 5 en 6.

– Jongerenteam Omalief

Omalief 5Het Jongerenteam Omalief zet zich in om vereenzaming bij ouderen tegen te gaan. Jongeren van Turkse afkomst gaan iedere week op bezoek bij ‘opa’s en oma’s’ in een verzorgingstehuis. Zij kletsen met de ouderen en geven ze de aandacht waar het verzorgend personeel door bezuinigingen niet altijd meer tijd voor heeft.

– Jorinde Vroeijenstijn

Jorinde 3 Rok_en_hakken_houden_me_niet_tegen_bijeenkomst_molennetwerk_in_Leiden_afzeilen_De_ValkJorinde is met haar 26 jaar een van de jongste molenaars van Nederland en ook een van de weinige vrouwen. Zij zet zich met hart en ziel in voor het behoud van dit karakteristieke Nederlands erfgoed: de molens én het vak van molenaar. Ze helpt mee om zes van de negen molens in Leiden te laten draaien, werft nieuwe molenaars, stuurt vrijwilligers aan, organiseert mede de Leidse Molendagen en allerlei andere activiteiten bij de molens en heeft contact met de gemeente Leiden en Oegstgeest over het groenbeheer rond de molens.

Genomineerden Leidse Vrijwilligersprijs 2015 (in willekeurige volgorde):
– Peter Rodenburg

Peter Roodenburg (3)Peter Rodenburg begon in 2011 in Lorentzhof met het uitdelen van koffie en maaltijden. Maar al snel ging hij steeds meer doen voor de ouderen, zoals kerst- en nieuwjaarsdiners en de 3 oktoberviering. Hij zorgt voor een lach bij de bewoners van Lorentzhof, maar heeft ook een luisterend oor en wordt gewaardeerd als vertrouwensman. Peter treedt ook op als contactpersoon tussen bewoners en de leiding van Lorentzhof.

–  Nico Massaar

Nico Massaar (4)Wanneer in de Leidse regio bij een evenement verkeersregelaars nodig zijn, kan je er bijna wel vanuit gaan dat je Nico Massaar daar tegenkomt: Leiden Marathon, Singelloop, Vlietloop, Zomerloop Leiderdorp, maar ook bij de Minikoraal van de 3 October Vereeniging. Bij die laatste vereniging zorgt hij niet alleen voor de veiligheid, maar staat hij ook regelmatig met een kraam in de stad om merchandise te verkopen en nieuwe leden te werven. De  Band of Liberation kan altijd een beroep op hem doen voor diverse hand- en spandiensten. Daarnaast is Nico momenteel penningmeester a.i. bij de Leidse Bond van Speeltuinverenigingen.

Annemarie Koopman

Annemarie Koopman 2Annemarie Koopman is een zeer actieve bewoonster van de Zeeheldenwijk. Als bestuurslid van de buurtvereniging waakt ze met haar collega-bestuursleden over de uitvoering van de wijkvisie, maar zet ze zich daarnaast vooral in voor de sociale cohesie in de wijk. Ze is een drijvende kracht bij het weer aanstellen van een sociaal wijkteam voor de buurt. Annemarie zorgt voor verbinding en gesprekken met gemeenteambtenaren. Ook is ze betrokken bij de werkgroep Singelpark.